foto1

UVT modernizează infrastructura de calcul și stocare pentru a oferi servicii de tip Cloud și servicii de calcul de înaltă performanță

Universitatea de Vest din Timișoara a lansat astăzi, 23 Septembrie 2020, proiectul „Modernizarea infrastructurii de calcul și stocare a Centrului de Cercetare în Informatică al Universității de Vest din Timișoara pentru oferirea de servicii de tip Cloud și servicii de calcul de înaltă performanță – MOISE” ( COD POC/398/1.1.2 (tip Cloud)-1a, MYSMIS: 124562).

La Conferința de lansare a proiectului au participat, direct (Amfiteatrul de conferințe din cadrul UVT) sau urmărind evenimentul transmis în mediul online (prin GMeet), peste 50 de persoane interesate de aplicabilitatea serviciilor de calcul de înaltă performanță la nivelul activităților de cercetare științifică și nu numai.

Proiectul implementat de UVT va avea ca obiectiv general întărirea prezenței UVT pe harta europeană a calcului de înaltă performanță, în contextul în care în Comisia Europeană a anunțat recent că vrea să aloce resurse financiare suplimentare pentru ca UE să își poată menține rolul de lider în domeniul calculului de înaltă performanță (HPC).

Rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof.univ.dr. Marilen Pirtea, subliniază rolul din ce în ce mai mare pe care tehnologiile avansate îl au în arhitectura educațională contemporană: „Acum aproape 10 ani, la Universitatea de Vest din Timișoara a fost instalat cel mai puternic echipament de calcul din România de la acel timp, super-computerul IBM BlueGene/P, cu o putere de calcul care depășea puterea oferită de o mie de calculatoare obișnuite, cu care a fost echipat Laboratorul de Calcul de Înaltă Performanţă din cadrul Institutului de Cercetări Avansate de Mediu (ICAM), finanţat prin fonduri structurale. Acum, iată că suntem în fața unei etape de up-grade în infrastructura de calcul și stocare a Centrului de Cercetare în Informatică al Universității de Vest din Timișoara, pentru oferirea de servicii de tip Cloud și servicii de calcul de înaltă performanță, prin care comunitatea noastră academică se integrează în tendința europeană care urmărește obținerea rolului de lider în domeniul calculului de înaltă performanță (HPC). La finalul acestui proiect ambițios, UVT se va înscrie din nou pe harta europeană a celor mai avansate dotări tehnologice, atât de necesare noului tip de învățământ universitar, aplicat tot mai mult prin metode digitale și medii online. Succes, MOISE!”.

Proiectul MOISE este cofinanţat din Programul Operaţional Competitivitate 2014 -2020 în cadrul apelului de proiecte nr. 398/1/1, Acțiunea 1.1.2. –  Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale, în conformitate cu contractul de finanţare nr. 240/24.04.2020.

Proiectul este implementat în Regiunea Vest și are o durată de 24 luni, urmând a se finaliza la 30.06.2022. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 5.695.580,54 lei, din care 4.851.360,61 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Proiectul are ca obiectiv general creșterea capacității, în scopul ridicării nivelului de competitivitate pe plan internațional al Universității de Vest din Timișoara, prin modernizarea infrastructurii de calcul și stocare existentă în cadrul Centrului de Cercetare în Informatică (CeRiCS), din cadrul Facultății de Matematică și Informatică, pentru a permite creșterea ofertei de servicii de tip Cloud, servicii de HPC și integrarea în structuri internaționale de tip Cloud și Infrastructuri masive de date.

Activitățile proiectului includ:

  • Achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor;
  • Adaptarea serviciilor de tip Cloud, BigData și a serviciilor de date cu performanță înaltă;
  • Dezvoltarea unei aplicații software de configurare (semi)automata a unei soluții de virtualizare;
  • Diseminarea științifică;

Prin implementarea proiectului se vor obține următoarele rezultate:

  • Creșterea numărului de aplicații pentru accesarea de granturi / proiecte cu finanțare europeană și națională;
  • Creșterea numărului de parteneri / beneficiari care vor accesa infrasructura de calcul și serviciile aferente;
  • Creșterea implicării tinerilor (studenți, doctoranzi, cadre didactice tinere) în activitatea de cercetare;
  • Consolidarea participării CeRiCS și a UVT în Rețele de cercetare și de Infrastructuri de cercetare la nivel european;
  • Creșterea vizibilității CeRiCS, a Departamentului de Informatică, Facultății de Matematică și Informatică și a UVT la nivel internațional.

 

Distribuie acest articol

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email