online-education

Cu sprijinul MEC, universitățile pot organiza admitere online

Publicul așteaptă acum măsuri de urgență pentru buna derulare a desfășurătorului acestui an universitar, adaptate stării de urgență ce a fost declarată la nivel național.

Universitatea de Vest din Timișoara lansează un semnal public pentru mobilizare și identificare de soluții prin care să fie administrate, cu mare precizie, viitoarele procese de admitere online din învățământul superior, prin utilizarea instrumentelor disponibile și dezvoltarea unor instrumente specifice de preluare online a datelor despre absolvenții de învățământ preuniversitar, soluții care pot fi implementate în relația universităților cu Ministerul Educației și Cercetării.

Avem în vedere, astfel, elaborarea unei soluții de acces online la datele absolvenților examenelor de Bacalaureat, în termenii prevederilor Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 3107/27.01.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2016-2017, cu modificările și completările ulterioare, dar și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Propunem asigurarea accesului la baza de date a MEC pentru universitățile care urmează să organizeze procesele de admitere online în acest an, prin intermediul unui API securizat, pentru interogarea în timp real a datelor absolvenților de examene de Bacalaureat, date existente în SIIIR. Aceste date sunt relevante pentru procesele de admitere online, referindu-se la caracteristicile de identificare ale posesorilor de Diplomă de Bacalaureat, la date despre liceul absolvit, cât și la date caracteristice și individuale ale diplomelor.

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Pirtea, accentuează utilitatea unui astfel de demers unitar, pe relația dintre universitățile din România și MEC: „Sunt convins că avem toate capabilitățile de interogare și integrare securizată cu bazele de date ale ministerului, prin conexiuni dedicate, respectiv preluarea datelor necesare din sistemul SIIIR, pentru a face posibilă accesarea informațiilor oficiale despre absolvenții de Bacalaureat, necesare în derularea procedurilor de admitere online în învățământul superior. Cred că înțelegem cu toții faptul că ne aflăm într-o situație cu totul nouă, care reclamă măsuri concrete de adaptare din partea ministerului și universităților la criza epidemiologică,  pe care împreună vom reuși să o gestionam în cele mai bune condiții. Acest tip de acces online securizat ne va oferi posibilitatea de apelare și utilizare în maximă siguranță a datelor privind absolvenții examenelor de Bacalaureat, respectiv date asupra liceului emitent al diplomei, orașul, județul și data eliberării diplomei, cât și media finală de la BAC, toate acestea fiind date necesare în procesele de admitere online care vor urma. Universitatea de Vest se pregătește, încă de pe acum, pentru organizarea eficientă a proceselor de admitere online, în cadrul cărora etapa de accesare a datelor de la minister va avea o importanță specială”.

Distribuie acest articol

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email